Kombi prevoz za Zagreb

Kombi prevoz do Zagreba

Kombi prevoz do Zagreba obavljamo svakodnevno. Najpovoljniji i najpouzdaniji kombi prevoz za Zagreb.
Polazimo sa adrese iz Beograda koju Vi odaberete, i prevozimo Vas na željenu adresu u Zagrebu našim kombi prevozom. Od Beograda do Zagreba ima 393 km, i cena karte je 25 eura u jednom pravcu.

Zagreb najveći grad Republike Hrvatske

Zagreb (mađ. Zágráb, nem. Agram) je glavni i po broju stanovnika najveći grad Republike Hrvatske. Izrastao je iz dvasrednjovekovna naselja na susednim brdima, građanskog Gradeca i biskupskog Kaptola. Nalazi se na jugozapadnom rubuPanonske nizije na prosečnoj nadmorskoj visini od 122 m, podno južnih padina Medvednice, na levoj i desnoj obali reke Save. Položaj grada, koji je na mestu spajanja alpske, dinarske, jadranske i panonske regije, omogućio je da Zagreb postane most između srednjoevropskog i jadranskog područja. Prema popisu iz 2011. u Zagrebu živi 792.875 stanovnika.[1]Kao najveći grad, Zagreb je kulturno, naučno, ekonomsko i administrativno središte Hrvatske. Zahvaljujući ulozi najvećeg saobraćajnog centra u Hrvatskoj, razvijenoj industriji sa dugom tradicijom i naučnim i istraživačkim ustanovama, Zagreb je ekonomski najrazvijeniji grad u Hrvatskoj.
Zagreb se nalazi na 45°49′0″N, 15°59′0″E u centralnoj Hrvatskoj, na jugozapadnom delu Panonske nizije na prosečnoj nadmorskoj visini od 122 m, podno južnih padina planine Medvednice, na obalama reke Save, koja je u području grada nizijska reka. Sava ima tipičan kišno-snežni režim sa visokim vodostajima u proleće i jesen, a niskim u leto, što dovodi do velikih oscilacija vodostaja.
Šume prekrivaju 30,45% teritorije grada (kao upravne jedinice).[4] Dolina Save je nekad predstavljala kontinuirani pojas šuma i šikara vrba, topola i crne jove, a danas su tek prisutne više ili manje degradirane šikare tih vrsta.

Andautonija

Ljudske naseobine na širem zagrebačkom području postoje već u praistoriji. U pećini Veternici na jugozapadnim obroncima Medvednice, koja je paleolitskimlovcima služila kao sklonište ili boravište, pronađeno je kameno oruđe i oružje, kao i ostaci ognjišta čovekovih predaka koji su bili savremenicikrapinskog pračoveka. Starost ostataka je datirana na oko 40.000 godina.[5] Tragovi života ljudi su pronađeni i u dolini reke Save, gde je pronađeno bronzano oruđe i grobovi kulture polja sa urnama, nazvane prema načinu sahranjivanja pokojnika.
Antika
Za vreme Rimskog carstva na području Zagreba, tačnije na mestu današnjeg sela Šćitarjeva u blizini Velike Goricenalazila se Andautonija, starorimsko naselje i opština. Na mestu Andautonije se pre rimskog nalazilo ilirsko naselje. Andautonija se nalazila na desnoj obali reke Save na mestu gde je rimski put Siscija—Petovio (Sisak—Ptuj) prelazila reku. Arheološkim iskopavanjima otkriveni su bedemi, nekropole, termalni kompleks s vodovodom, kanalizacijom i sistemom za zagrevanje prostorija, tragovi luke i predmeti iz svakodnevnog života stanovnika. Andautonija gubi na značenju u razdoblju od 4. do 7. veka za vreme velikih seoba naroda.
Srednji vek
Kontinuirana istorija grada Zagreba može se pratiti od 1094. kada je ugarski kralj Ladislav I osnovao Zagrebačku biskupijuna Kaptolu.[6][7][8] Godine 1134. izdata je pismena povelja u kojoj se pominju osnivač biskupije kralj Ladislav, prvi zagrebački biskup sa sveštenstvom. Ta je povelja prvi pismeni trag o Zagrebačkoj biskupiji.
Godine 1217. dovršena je i posvećena stolna crkva, koja je teško stradala pri najezdi Tatara 1242. godine.[9] Preživelo stanovništvo potražilo je spas u šumama Medvednice. Nakon odlaska Tatara deo stanovništva se vratio na viši breg koji je od susednog biskupskog naselja bio odeljen potokom Medveščakom. Ugarski kralj Bela IV, koji se i sam povlačio pred Tatarima, u znak zahvalnosti za sigurno utočište dodelio je novom naselju — Gradecu — i njegovim stanovnicima povelju kojom im je priznao znatne samoupravne povlastice u unutrašnjem uređenju, sudstvu i privrednom životu. Gradec je tako postao slobodna kraljevska varoš izuzeta od banske i županske vlasti i direktno podređena kralju.[6][7][8] Procenjuje se da je Zagreb tada imao približno 1.000 stanovnika.
Novi vek

Zagreb 1689. godine

Gornji grad Zagreba
Zagreb se prvi put spominje kao glavni grad Hrvatske 1557. godine.[7][6] Tokom 17. i18. veka katastrofalni požari više puta su uništavali naselje. S postupnom gradnjom kuća od opeka vremenom je ograničena razorna moć čestih velikih požara. Isusovci su 1664. godine u Zagrebu osnovali prvu štampariju.[8] Godine1669. osnovan je Zagrebački univerzitet.[7] Tada je kralj Leopold I poveljom Kraljevskoj akademiji potvrdio pravo univerziteta.
U međuvremenu su 1667. godine izbili teški i krvavi sukobi u podgrađu i na mostu preko potoka Medveščaka koji je delio dva naselja. Između suparničkih varoških i kaptolskih stanovnika često je dolazilo do sporova, nesuglasnica i sukoba, najčešće zbog prava lokalnog trgovanja, koji su kočili jači razvoj Zagreba u političko i privredno središte. Sukobi su se, međutim, vremenom stišali. Godine 1742. u Zagrebu je bilo 560 kuća sa 5.600 stanovnika. Dvadeset i pet godina kasnije, 1767. Kraljevsko veće je odredilo Varaždin za svoje privremeno sedište. No, nakon velikog požara u Varaždinu 1776. godine u kojem je uništena i zgrada Kraljevskog veća, u Zagreb su se trajno preselile visoke upravne, sudske i školske ustanove, kao i znatan deo plemstva.[6] [7]
19. vek
Početkom 19. veka u Zagrebu je živelo 7.706 stanovnika i taj broj je bio u stalnom porastu. Godine 1834, preuređenjem stare Gradske većnice Zagreb je dobio prvo stalno pozorište[6], a 1847. u Hrvatskom saboru, hrvatski jezik je proglašen službenim čime je zamenio dotadašnji službeni jezik — latinski. Revolucionarne 1848. godine Zagreb je, kao i ostatak Evrope, bio jedno od poprišta burnih političkih događaja. Središnji gradski trg je iste godine preimenovan u Jelačićev trg.
Carskim patentom 7. septembra 1850. spojeni su dotadašnji delovi Zagreba u jedinstveno naselje,[6] čime su se stvorili uslovi za ubrzan razvoj modernogsrednjoevropskog grada. To je bilo doba velike gradnje, u kojem je izraslo novo urbano središte, Donji grad. Za to vreme na Trnju i Trešnjevci su nastajala neplanski građena naselja siromašnih slojeva građana, dok se na severnim šumovitim brežuljcima gradio rezidencijalni deo grada.
Godine 1862. kroz grad je prošla prva železnička pruga.[6] Pruga je izgrađena kao južni krak pruge Beč—Ljubljana—Trst i spajala je Zidani Most preko Zagreba saSiskom.[8] Sledeće godine u rad je puštena gradska plinara. 1866. u Zagrebu je osnovana Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (JAZU), današnja Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU). Iste godine na središnjem gradskom trgu postavljen je spomenik banu Jelačiću i dovršena je pravoslavna crkva na Trgu Petra Preradovića. Godine 1867. izgrađena je zagrebačka sinagoga, a 1874. Zagreb je dobio moderan univerzitet.
Godine 1874. je uvedena javna plinska rasveta, a 1878. je počeo da radi javni gradski vodovod.[6] 9. novembra Godine 1880. Zagreb je zadesio snažan zemljotres u kojem su oštećene mnoge zgrade, ali bez većih ljudskih žrtava.[10][11] Usled oštećenja nastalih u zemljotresu, otpočela je obnova stolne crkve na Kaptolu i zagrebačka katedrala je dobila današnji izgled.[9] Prva telefonska linija u Zagrebu je proradila 1881, a od 1886. se uvodi javni telefonski saobraćaj. Zagreb dobija tramvaj 1891. godine,[6] a godinu kasnije izgrađena je glavna zgrada železničke stanice — Državni kolodvor — koju je projektovao glavni inženjer ugarskih državnih železnica Ferenc Faf (mađ. Ferenz Pfaff). Godine 1895. nikla je nova zgrada Hrvatskog narodnog kazališta.

Na prelazu u 20. vek u Zagrebu je živelo 61.002 stanovnika. Nastavljeno je veliko proširivanje grada i gradskih sadržaja u kojem centar grada dobija današnji izgled. Grad se širi na istok prema Peščenici i na zapad prema Črnomercu. Prva dva stalna bioskopa u Zagrebu otvorena su 1906. godine. Iduće godine je u rad puštena prva javna elektrana, pa počinje izgradnja električne mreže i prvih kućnih priključaka. Kasno uvođenje električne energije u Zagreb pripisuje se ugovoru između Gradskog poglavarstva i plinare koja je imala koncesije na javnu plinsku rasvetu. Takođe, iste godine osnovana je i biblioteka namenjena građanstvu i koja čini jezgro današnjih Gradskih knjižnica.
Električni tramvaj je zamenio tramvaj na konjsku vuču 1910. godine. Pred kraj Prvog svetskog rata i u prvim godinama nakon njega otvoreno je više fakulteta i visokih škola, među ostalima i Medicinski fakultet (1917), Poljoprivredno-šumarski fakultet (1919), Veterinarski fakultet (1924) i dr. 1921. godine u Zagrebu je prvi puta popisano više od 100.000 stanovnika, tačnije 108.674. Nakon rata na potezu između železničke pruge i reke Save grade se radnička naselja, dok se na nižim obroncima Medvednice dovršava gradnja rezidencijalne četvrti. Do 1931. godine stanovništvo Zagreba je poraslo za 70%, što je ujedno i najveći demografski skok u istoriji grada. Godine 1926. u Zagrebu je počela raditi prva radio-stanica — Radio Zagreb. Radio Zagreb je bio jedna od prvih radio-stanica u Evropi i prva radio-stanica u ovom delu Evrope.[12] 1929. Zagreb postaje sedište novoosnovane Savske banovine, a od koje će 1939. spajanjem sa Primorskom banovinom i delovima Zetske, Vrbaske, Drinske i Dunavske banovine nastati Banovina Hrvatska. Godine 1926. dovršen je hotel Milinov, današnji Dubrovnik, a otvoren je i veliki stambeni blok u istočnom delu Donjeg grada, najveći u Zagrebu do gradnje velikih stambenih zgrada u Novom Zagrebu. Dana 10. aprila 1941. u Zagrebu je proglašena Nezavisna Država Hrvatska (NDH). Iste godine je srušena zagrebačka sinagoga. Dana 8. maja 1945. godine Zagreb je oslobođen.

Bogovićeva ulica
Nakon rata započinje još jedan ciklus gradnje i industrijalizacije grada, koji za to vreme kontinuirano demografski raste. Zagreb ujedno postaje i administrativno središte, prvo NR, a potom i SR Hrvatske. Godine 1950. Zagreb je i upravno-teritorijalno proširen. Gradu su pripojena mnoga dotadašnja mala samostalna naselja: Podsused, Stenjevec, Vrapče, Špansko, Mlinovi, Gračani, Šestine, Remete, Markuševec. Zagreb se na desnu obalu Save počinje širiti od 1957. godine kada počinje izgradnja prvih velikih stambenih četvrti, najpre Savskog Gaja i Zapruđa.[8] Na prostoru gde je 1953. popisano samo 2.000 stanovnika niknuo je novi deo grada u kojem danas živi više od 100.000 stanovnika. U industrijskoj zoni na Žitnjaku iste godine počinje izgradnja postrojenja Organsko-kemijske industrije (OKI). 1964. godine Zagreb je pogodila najveća prirodna katastrofa u njegovoj istoriji.[8][6] Potkraj oktobra nabujale vode Save izlile su se iz rečnog korita i poplavile približno 60 km² uže teritorije grada. Da bi se izbegle opasnosti od novih poplava, 1971. godine je dovršen sistem novih savskih nasipa iodvodni kanal Sava—Odra—Sava. Iste godine u jesen, Zagreb je za vreme Hrvatskog proleća bio poprište studentskih demonstracija. Nakon sloma pokreta početkom decembra vodeći hrvatski političari su dali ostavke i povukli se iz političkog i javnog života, mnogi učesnici pokreta i studentske vođe bili su uhapšeni, a rad Matice hrvatske je zabranjen. Događanja iz te godine dovela su do toga da je 1974. godine donesen novi jugoslovenski Ustav u kojem su ispunjeni neki od zahteva pokreta.
Godine 1975. otvoren je hotel „Interkontinental“, prvi hotel visoke kategorije u Zagrebu. Sledeće godine dovršena je najveća i tada najviša poslovna zgrada u Zagrebu, popularno nazvana Zagrepčanka. Za potrebe Univerzijade održane 1987. godine izgrađeno je ili obnovljeno mnoštvo sportskih objekata. Otvoreni su, prošireni ili izgrađeni i mnogi drugi objekti i prostori — muzej Mimara, Omladinski centar, Fakultet ekonomskih znanosti, hotel Dubrovnik, nova zgrada autobuske stanice, tj. „Autobusni kolodvor“. Uređeni su Trg bana Jelačića kao i fasade mnogih zgrada u Donjem gradu. Dana 11. jula iste godine u Zagrebu je simbolično obeleženo rođenje petmilijarditog stanovnika Zemlje.
U Zagrebu je 8. oktobra 1991, tri meseca nakon Brionske deklaracije, stupila na snagu ustavna odredba Hrvatskog sabora iz meseca juna iste godine, o samostalnostiHrvatske, sa Zagrebom kao glavnim gradom. Toj odluci je dan ranije prethodilo bombardovanje Banskih dvora za koje je optuženo Jugoslovensko ratno vazduhoplovstvo.[6] Tokom leta 1991. u Zagrebu je bilo sporadične pucnjave oko kasarne JNA „Maršal Tito“, ali intenzivnih borbi nije bilo pa je grad pošteđen razaranja. Nakon potpisivanja Sarajevskog primirja 3. januara 1992. godine, postignut je dogovor o povlačenju JNA, čije su se jedinice povukle tokom istog meseca. U maju 1995. Zagreb je bio meta raketnog napada u kojem je poginulo 6 civila, a ranjeno ih je najmanje 175.[6]
Nakon što su Hrvatsku kao samostalnu zemlju priznale mnoge države, u Zagrebu se počinju otvarati ambasade od kojih je prvu otvorila SR Nemačka. Uvođenjem nove teritorijalne organizacije u Republici Hrvatskoj formirano je 20 županija i Grad Zagreb, takođe sa statusom županije. U Zagrebu se nalazi i sedište susedneZagrebačke županije.

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Zagreb ima 779.145 stanovnika.[14] Prosečna starost stanovništva iznosi 39,7 godina. Prema polnoj strukturi, od 779.145 stanovnika 415.153 je žena, a 363.992 muškaraca.[14]

Prema maternjem jeziku većina stanovništva Zagreba se izjašnjava da govori hrvatski jezik (97,45%). Zatim slede albanski (0,40%), slovenački (0,33%), bošnjački(0,31%), srpski (0,27%), romski (0,18%) i makedonski (0,15%).[14]
Prema verskoj strukturi većinu stanovništva čine hrišćani, pripadnici katoličke i pravoslavne veroispovesti. Od ostalih hrišćanskih zajednica prisutni suJehovini svedoci, Evangelistička crkva, Adventistička crkva i baptistička crkva. Znatan je udeo agnostika, ateista i neopredeljenih. Od ostalih religija najzastupljeniji je islam.

Ekonomija
Na području grada Zagreba registrovano je oko 22.000 kompanija koje svoju delatnost ostvaruju u različitim granama privrede.[17]Prema delatnostima, u strukturi zagrebačke privrede, sa 33%, najzastupljenija je trgovina, zatim slede prerađivačka industrija sa 30%, saobraćaj, skladištenje i veze sa 10%, finansijski sektor sa 7%, dok 20% otpada na ostale delatnosti.[17]U Zagrebu se ostvaruje 36% sveukupne trgovine u Hrvatskoj, dok prerađivačka industrija smeštena u Zagrebu čini 32% prerađivačke industrije na teritoriji Hrvatske.[18]

U Zagrebu je koncentrisana prehrambena, hemijska, elektronska, tekstilna, drvna i izdavačko-štamparska industrija, kao i industrija prerade metala. Koncetrisana je u industrijskim zonama naŽitnjakuiJankomiru.[17]Uz postojeće otvaraju se i nove privredne zone od kojih se jedna nalazi uSesvetama,[18]kojima se uz poštovanje ekoloških standarda nastoji preseliti industrija iz središta na ivice grada.[18]Mnoge velike hrvatske kompanije imaju svoje središte u Zagrebu. To suINA Industrija nafte,Pliva(farmacija),KrašiFranck(prehrambena industrija),Rade Končar, Elektro kontakt,Erikson - Nikola Tesla(elektronska industrija),TŽV Gredelj(fabrika vozila).[17]U Zagrebu i mnoge velike svetske kompanije imaju svoja predstavništva.[17]

ZgradaHrvatske gospodarske komore

U industrijskoj proizvodnji najveći udeo sa 25,5% drži proizvodnja hrane i pića. Slede je opskrba električnom energijom, plinom i vodom sa 16,3%, potom elektronska industrija sa 9,1%, hemijska industrija sa 8,2%, udeo izdavačke i štamparske delatnosti sa 8,5%, proizvodnja radio-televizijskih i komunikacijskih aparata i opreme 8,0%, dok je udeo proizvodnje odeće i dorade 2,5%.[18]

Zagreb je i finansijsko središte Hrvatske. U njemu se osim Hrvatske narodne banke nalazi i sedište brojnih drugih banaka, od kojih su najveće Privredna banka Zagreb, Hipo Alpe-Adrija bank, Zagrebačka banka i Hrvatska poštanska banka. Zagreb je i sedište Zagrebačke berze, ponovno otvorene1991. godine. Zagreb je i međunarodni sajamski centar.Zagrebački velesajamje jedan od većih sajmova u svetu i član je Međunarodne unije sajmova (UFI) koja okuplja 167 sajamskih organizacija iz 67 zemalja. Osnovan je1909, ali se njegovi počeci mogu pratiti do1864. kada je održana Prva zemaljska gospodarska izložba.[17]

Godine2007. zagrebačke kompanije su izvezle robu u protivrednosti od 4,4 milijarde dolara, dok je uvezena roba u vrednosti 14,9 milijardi dolara. Udeo Zagreba u izvozu Hrvatske za 2007. je iznosio 35,7%, dok je u uvozu sudelovao sa 57,6%.[19]Najviše se izvozilo na tržišta [[Bosna i Hercegovina| style="background:#f3fff3;" | Ukupno

U strukturi zaposlenih, najveći broj otpada na zaposlene u trgovini (26,4%). Slede ih zaposleni u prerađivačkoj industriji (16,5%), poslovnim uslugama (16,3%) i građevinarstvu (10,0%).[18]Na području Zagreba je zaposleno oko 400.000 ljudi, što je više od 27% svih zaposlenih u Hrvatskoj.[20]Nezaposlenost u Zagrebu iznosi 7,8% i niža je od državnog proseka, koji iznosi 14,7%.[20]

Saobraćaj
Većina glavnih drumskih saobraćajnih pravaca uHrvatskojprolazi kroz Zagreb. Iz pravca Zagreba su izgrađeniauto-putevi, njih 5, prema svim delovimaHrvatske, dok je jedan auto-put u izgradnji. Dva od tri najvažnijapanevropska drumska koridorau Hrvatskoj prolaze kroz Zagreb.

Auto-put A1(Auto-cesta A1) Zagreb—Split—Dubrovnikje u decembru 2008. godine u potpunosti završen do čvora Ravča.[21]DoPločapreostaje gradnja daljnjih 60 km i 70 km do Dubrovnika. Auto-put A1 je jedan od najvažnijih saobraćajnih pravaca u Hrvatskoj jer povezuje Zagreb i severozapadnu Hrvatsku sa drugim gradom po veličini u Hrvatskoj — Splitom.

Auto-put A3(Auto-cesta A3, nekadAuto-put bratstva i jedinstva) u potpunosti sledi trasuPanevropskog drumskog koridora X. Počinje uBreganina granici sa Slovenijom i dolinom rekeSavepovezuje Zagreb,Kutinu,Novsku,Slavonski Brod, sLipovcemi graničnim prelazom Bajakovo, gde se nastavlja uSrbiju. Auto-put spajazapadnuisrednju Evropusa jugoistokom kontinenta iBliskim istokom. Poslednji deo auto-puta odŽupanjedo graničnog prelaza Bajakovo dovršen je na leto2006. godine.

Drugi važanpanevropski drumski koridorkoji prolazi kroz Zagreb jekoridor 5, kroz čiju trasu prolaze tri auto-puta. Taj je pravac najkraća veza Zagreba saJadranskim morem. Deonica od Zagreba do čvora Bosiljevo je deoauto-puta A1. Deonica od čvora Bosliljevo doRijekejeauto-put A6(Auto-cesta A6) i u potpunosti je dovršena22. oktobra2008. godine.[22]

Na istom koridoru se nalazi i trasaauto-puta A4, čija je poslednja deonica, tj. objekat, novi most preko rekeMuredovršenistog danakad i auto-put A6.[23]UMađarskojse auto-put A6 nastavlja na auto-put M7, koji prekoLetenjana granici sa Hrvatskom Zagreb povezuje sBudimpeštom.Auto-put A2, Zagreb—Macelj, na slovenačkoj granici je dovršen2007. godine. U planu je i gradnjaauto-puta A11Zagreb—Sisak.

Javni gradski prevoz

Javni gradski prevoz u Zagrebu čine mrežatramvajskihiautobuskihlinija, gradsko-prigradskivozovi, tetaksivozila. Glavninu javnog gradskog prevoza u Zagrebu obavljaZagrebački električni tramvaj(ZET), koje je operater tramvajskog i autobuskog saobraćaja, a brine se i ouspinjačiižičarinaMedvednici, koja je, dok se očekuje gradnja nove, trenutno izvan upotrebe.[24]

Prvi električni tramvaj je pušten u promet18. avgusta1910. godine.[25]Danas tramvajska mreža ima ukupnu dužinu od 116 km.[26]Tramvajski saobraćaj je organizovan u 15 dnevnih i 4 noćne linije. Autobuski saobraćaj ZET-a trenutno se sastoji od 125 dnevnih i 4 noćne autobuske linije.[27]Zagrebačka uspinjača spaja zagrebačkiGornjiiDonji grad. S prugom dugom 66 metara, poznata je i kao najkraća žičana železnica na svetu namenjena javnom saobraćaju.[28]Službeno je puštena u pogon8. oktobra1890. godine. Danas je zakonski zaštićena kao spomenik kulture, a takođe je jedna od turističkih atrakcija u Zagrebu. Žičara „Sljeme“ puštena je u saobraćaj27. jula1963. godine u funkciji prevoza izletnika na vrhMedvednice, a zatvorena je sredinom2007. godine, nakon kvara na elektromotoru za koji je procenjeno da je neisplativ za saniranje.[24]

U Zagrebu danas ima oko 1.150 taksi vozila, a vožnja taksijem dostupna je 24 časa dnevno. Prvi auto-taksi u Zagrebu pojavio se naTrgu bana Jelačića11. juna1901. godine. Od aprila2011. taksi prevoz u gradu osim udruženja „Radio taksi Zagreb“ obavljaju i drugi privatni prevoznici.

Gradsko-prigradskimželezničkimprevozom radnim danom se u proseku koristi oko 70.000 putnika. Glavna železnička linija saobraća na relacijiSavski Marof—Zagreb, Glavni kolodvor—Dugo Selo. Hrvatske železnice su ovu liniju uvele1992. godine. Uz ovu liniju, drugi važni prigradski smerovi su premaVelikoj GoriciiJastrebarskomzajedno sa lokalnim vlakovima iz smeraZaboka,Novske,KarlovcaiKoprivnice.

Železnički saobraćaj

Temeljiželezničke mrežepostavljeni su krajem19. i početkom20. veka, kada su određeni glavni pravci železničkog saobraćaja. Godine1862. puštena je u saobraćaj prvaželeznička prugakroz Zagreb, koja jeZidani Mostpreko Zagreba povezivala saSiskom. Već iduće godine izgrađena je pruga doKarlovca, koja je1873. produžena doRijeke, čime je Zagreb dobio najkraću železničku vezu smorem.1870. godine izgrađena je železnička pruga doKoprivnice, koja je1897. odDugog Selaprodužena doNovske. Godine1885. Zagreb je železnicom povezan i sVaraždinom.1925. dovršena je Lička železnička pruga, kojom je Zagreb povezan saSplitomi Dalmacijom. Zagreb je1946. godine Unskom prugom, koja je od Ličke pruge kraća oko 50 km, prekoSiska, povezan sa Splitom. Iako nekad vrlo rentabilna, ta se pruga danas koristi u uveliko smanjenom kapacitetu.

ErbasA319 ispred kontrolnog tornja Aerodroma Zagreb

Dva od tri najvažnija panevropska železnička koridora u Hrvatskoj prolaze kroz Zagreb. To suPanevropski železnički koridor Vb, koji ide odBotovana granici sMađarskomdo Rijeke iPanevropski železnički koridor 10koji ide odDobovena granici saSlovenijomdoTovarnikana granici saSrbijom. Ujedno je najvažniji železnički pravac u Hrvatskoj, jer preko Hrvatske povezujezapadnuisrednju Evropus jugoistokom kontinenta iBliskim istokom. Prigradski putnički saobraćaj je vrlo razvijen. Teretni saobraćaj se odvija obilazno kako bi se rasteretio saobraćaj kroz grad, pa je u tu svrhu izgrađena i velika teretna stanica (Ranžirni kolodvor).

Vazdušni saobraćaj

Aerodrom Zagreb (Zračna luka Zagreb;IATA:ZAG,IKAO:LDZA) je glavni međunarodni aerodrom uHrvatskoj. Nalazi se poredVelike Gorice, a od centra Zagreba je udaljen 10 km. Na aerodromu su smeštene tehničke bazeKroacija erlajnsa. Kroz zagrebački aerodrom je tokom2007. godine prošlo 1.992.455 putnika.[29]Pored međunarodnog aerodroma, uLučkompostoji i manji sportski aerodrom (Zračno pristanište Lučko). Lučko se koristilo kao glavni zagrebački aerodrom od1947. do1962. godine. Najveći saobraćaj zabeležen je1959. godine. Te su godine civilni avioni prevezli 167.000 putnika i 1.500 t robe.[30]

Kultura
Zgrada današnjeg muzeja Mimara s kraja19. veka

Zagreb je kulturno središte Hrvatske. U gradu se nalazi više kulturnih ustanova koje tradicionalno imaju velik prestiž. Osim toga, u gradu se nalaze središta praktično svih važnijih kulturnih ustanova, kao što suMatica hrvatskaiDruštvo hrvatskih književnika.

Muzeji

Eksponati iz brojnih zagrebačkih muzeja osim istorijskih, umetničkih i kulturnih dometa grada Zagreba i Hrvatske, prikazuju eksponate velike istorijske i umetničke vrednosti iz čitave Evrope i sveta. U oko trideset muzejskih i galerijskih kolekcija obuhvaćeno je više od 3,6 miliona eksponata.

KolekcijeArheološkog muzeja, osnovanog1864. sadrže gotovo 460.000 različitih artefakata i spomenika. Izloženi predmeti organizovani su u nekoliko zbirki. Najpoznatija jeEgipatskazbirka, koja je jedina takve vrste u jugoistočnom delu Evrope,[31]zatim velikanumizmatičkakolekcija koja je jedna od najznačajnih i najvećih u Evropi i svetu,[31]praistorijskazbirka,antičkaisrednovekovnazbirka. Važan muzejski eksponat jeZagrebačka mumijačiji su povoji, tj.Zagrebačka lanena knjiga(Liber linteus Zagrabiensis), sa 1.130 reči najduži sačuvani pisani spomenik starihEtruraca, jedina postojeća etrurska knjiga i ujedno jedina lanena knjiga iz staroga veka.

U poseduHrvatskog prirodoslovnog muzejanalazi se jedna od najznačajnijih svetskih zbirki ostatakaneandertalaca.[32]Zbirka obuhvata kosti i kameno oruđe i oružje [[neandertalac| style="background:#f3fff3;" | Ukupno

Tehnički muzejosnovan1954. godine u široj regiji čuva najstariju i danas funkcionalnu mašinu iz1830. godine. U Odeljenju saobraćajnih sredstava nalaze se i brojni avioni, automobili, kao i pogonske mašine i oprema. U zbirci astronautike nalaze se modeli veštačkih satelita, orbitalnih stanica i svemirskih brodova. Muzej posedujeplanetarijum, modelrudnikauglja,gvožđai obojenih metala dugačak 300 m, apisarij, kao i radionicuNikole Tesle. Među ostalima postoje i vatrogasni, poljoprivredni, te odeljenje velikana hrvatske nauke i tehnike. Muzej čuva preko 6.000 predmeta iz Hrvatske i inostranstva.[33]

Muzej Mimara(punim nazivom:Umjetnička kolekcija Ante i Wiltruda Topića Mimare) je osnovan dotacijom Ante Mimare Topića, a otvoren je1987. Smešten je uneorenesansnojpalati s kraja19. veka.[34]Muzej sadrži 3.750 umetničkih radova različitih kultura i civilizacija urađenih u različitim tehnikama i materijalima. Stalni postav uređen je kao hronološko nizanje istorijsko-stilskih razdoblja.

Hrvatski muzej naivne umjetnostisa 5.000 umetnina, smatra se prvim muzejomnaivne umetnostiu svetu.[35]U muzeju se čuvaju dela hrvatske naive20. veka, ali ima i radova poznatih svetskih umetnika. Muzej poseduje i bogate dokumentacione fondove o naivi.Muzej za umjetnost i obrtje osnovan 1880. godine s ciljem očuvanja umetničkih i obrtničkih dela nasuprot sve dominirajućih industrijskih proizvoda. Sa 160.000 eksponata Muzej je institucija od nacionalne važnosti na polju umetničke proizvodnje i istorije materijalne kulture u Hrvatskoj.[36]Muzej grada Zagrebaje osnovan 1907. godine. Sadrži 75.000 predmeta iz kulturne, umetničke, privredne i političke istorije grada u rasponu od Rimskog perioda do današnjih dana.[37]Etnografski muzejje osnovan1919. godine. Nalazi se u arhitektonski skladnojsecesijskojgrađevini. Sadrži 80.000 predmeta koji predstavljaju hrvatskuetnografskubaštinu podeljenu u tri kulturne zone: panonsku, dinaridsku i jadransku.[38]Ostali važni zagrebački muzeji i zbirke su:Muzej suvremene umjetnosti,Hrvatski školski muzej,Hrvatski lovački muzej,Hrvatski sportski muzej,Muzej pošte i telekomunikacija,Štrosmajerovagalerija,MuzejIvana Meštrovića,Galerija Klovićevi dvori,Moderna galerijaitd.

Pozorišta

U Zagrebu deluje oko 20 stalnih ili povremenih pozorišta. U Zagrebu se nalazi nacionalna pozorišna kuća —Hrvatsko narodno kazalište, izgrađeno ubaroknomstilu1895. godine. Na pozornici se održavajudramske,baletneiopernepredstave, a pozorište je opremljeno i za održavanje kongresa, promocija i prijema.Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskogkapaciteta od 2.171 sedišta, sagrađena je 1973. godine, a nazvana je poautoruprve hrvatske opere. Osim muzičkih manifestacija, u njoj se održavaju i kongresna događanja.

Festivali

Zagreb je takođe domaćin i nekoliko važnih filmskih festivala.Dani hrvatskog filmasu takmičarski festival srednjometražnog i kratkometražnogfilma, na kojem se prikazuje kompletna produkcija hrvatske kinematografije tokom prethodne godine, uz izuzetak filmova koji su ostavljeni za prikazivanje naPulskom festivalu. Održavaju se od1991. godine.

Zagreb film festival, osnovan2003. godine, postao je jedan od najznačajnijih hrvatskih kulturnih događaja. Uz glavni program takmičarskog karaktera, podeljen je u tri kategorije — celovečernji igrani, kratki igrani i dokumentarni film. Jednaka pažnja posvećena je i popratnom programu kojeg svake godine sačinjava 5 do 6 posebnih filmskih programa, promocije knjiga, filmskih i kulturnih projekata kao i prezentacije novih tehnoloških dostignuća vezanih uz filmsku produkciju te neizostavni zabavni programi. Nagrada koja se dodeljuje na festivalu se zoveZlatna kolica, uz koju se najboljima dodeljuju i novčana sredstva.

ZagrebDoxje međunarodni festival dokumentarnog filma, pokrenut usled nedostatka dobrog međunarodnog i takmičarskog festivala na područjujugoistočne Evropespecijalizovanog za dokumentarne filmove, tim više što je navedeno područje imalo dugu tradiciju u proizvodnji dokumentarnog filma.

Animafestje svetski festivalanimiranog filmakoji se održava od1972. godine. Nakon 33 godine bijenalnih festivala,2005. je uvedena kategorija dugometražnog animiranog filma, pa se tako festival sada održava svake godine, i to za neparnih godina s dugometražnim programom, a parnih godina s kratkometražnim. Animafest su 1972. godine osnovali grad Zagreb iZagreb film. Lokaciju je izabralo Međunarodno udruženje animatora, odajući priznanje tadašnjem svetskom uspehu i ugleduZagrebačke škole crtanog filma. Iako je odavno prošlo zlatno doba hrvatske animacije, Animafest je i dalje jedan od glavnih svetskih festivala crtanog filma, a dugo vremena mu je konkurisao samoAnnecy.

Međunarodni festival novog kazališta EUROKAZse održava svake godine u drugoj polovini juna. Nakon prvogEUROKAZ-a koji je održan1987. godine kao deo kulturnog programa Univerzijade, festival je postao redovna godišnja manifestacija. Na njemu je do sada nastupilo preko 300 pozorišta iz celog sveta i smatra se značajnim pozorišnim događajem u tom deluEvrope.

Obrazovanje
U Zagrebu deluje 136 osnovnih škola i 100 srednjih škola, od čega je 31 gimnazija.[39][40]U Zagrebu takođe deluje i 5 politehnikuma i 9 privatnih visokoškolskih ustanova.[41]

Univerzitet u Zagrebuje osnovan1669. i predstavlja drugi najstarijiuniverzitetu Hrvatskoj (osnovan poslezadarskog(1396)). Do 2009. je na Univerzitetu u Zagrebu diplomiralo više od 200.000 studenata, magistriralo više od 18.000 i doktoriralo više od 8.000 postdiplomaca.[42]Na Univerzitetu u Zagrebu, naučno-nastavni i umetnički rad se obavlja na 29fakulteta, 3 umetničkeakademije, stručnoj — Učiteljskoj akademiji i univerzitetskom studiju — Hrvatskim studijima. Pri univerzitetu deluju 33 politehnikuma.

U Zagrebu deluju 22 instituta na područjima društvenih i prirodnih nauka. Zagreb je sedišteHAZU— Hrvatske akademije znanosti i umjetnostikoju je osnovao đakovački biskupJosip Juraj Štrosmajer.

Sport
Masovnije i organizovano bavljenjesportomu Zagrebu započinje sa1874. kada je osnovano sportsko društvoHrvatski sokol. Ipak, prvo sportsko društvo — streljačko, je još starije i osnovano je1786. Godina1967. je bila godina velikih klupskih sportskih uspeha Zagrepčana —vaterpolisti Mladostipostali su šampioni Evrope, a fudbaleriDinamasu osvojiliKup sajamskih gradova. Vaterpolisti Mladosti su sve ukupno sedam puta bili šampioni Evrope, a premaEvropskoj plivačkoj federaciji(LEN) nose i tituluNajboljeg kluba 20. veka.[43]Kasnije su slične uspehe postigli i rukometašiRK Zagreb, koji su dva puta (1992. i 1993) bili klupski evropski prvaci.KK Cibonaje dva puta (1985. i 1986) osvojila tituluevropskog klupskog šampionau košarci.

Godine1987. Zagreb je bio grad domaćinUniverzijade— svetskih studentskih igara, na kojima je učestvovalo 6.423 sportiste iz 122 zemlje. Za potrebe Univerzijade je izgrađen ili obnovljen velik broj sportskih objekata — kompleks Mladosti uz rekuSavu, jezeroJarun, Dom košarke s poslovnim tornjem, stadion uMaksimiru, sportski centar naŠalati,Dom sportovai dr. Danas se ti objekti koriste u svrhu profesionalnog sporta i rekreacije stanovnika grada, a deo objekata se koristi i za organizovanje različitih nesportskih događaja.

Jedan od takvih objekata, koji se osim za sportske koristi i za druge događaje je zagrebački Dom sportova, koji ima 6 hala, od kojih dve najveće mogu primiti 4.000 i 12.000 posetilaca. Koristi se za igranje košarke, rukometa, odbojke, hokeja, gimnastike, tenisa i drugih sportova. Često se koristi i za održavanje koncerata.

Udecembru2008. završena je izgradnja nove dvorane uNovom Zagrebu—Arene Zagreb. Dvorana je zvanično otvorena prijateljskom utakmicom između rukometnih reprezentacija Hrvatske i Rusije. Dvorana ima 16.300 mesta za sedenje, a prvi sportski događaj koji je ugostila bilo jeSvetsko prvenstvo u rukometuu januaru2009.

KC Dražena Petrovićaprima oko 5.400 posetilaca. Uz košarkašku halu izgrađen je poslovni toranj visok 94 m. U KC Dražen Petrović utakmice igra KK Cibona

Najveći fudbalski stadion u Zagrebu jestadion Maksimir, koji se nalazi u istoimenom zagrebačkom kvartu. Gradnja stadiona je započela 1946, a glavni deo stadiona dovršen je 1962. i od tada je više puta proširivan i modernizovan. Danas kapacitet stadiona iznosi 40.000 gledalaca, a na kraju rekonstrukcije, koja je u toku, kapacitet stadiona će se povećati na 55.000 gledalaca. Na stadionu utakmice igraNK Dinamo.

U Zagrebu deluju brojni profesionalni i amaterski sportski klubovi. Od poznatijih profesionalnih klubova treba istaći fudbalske klubove NK Dinamo,NK Zagreb,NK Hrvatski dragovoljac, košarkaške klubove KK Cibona iKK Zagreb, rukometni klub RK Zagreb, vaterpolo klubove Mladost i Medveščak i veslačke i atletske klubove.

 

 

Kombi prevoz do Zagreba

Kombi prevoz za Zagreb

Kombi prevoz za Zagreb obavljamo svakodnevno. Najpovoljniji i najpouzdaniji kombi prevoz do Zagreba.
Polazimo sa adrese iz Beograda koju Vi odaberete, i prevozimo Vas na željenu adresu u Zagrebu našim kombi prevozom. Od Beograda do Zagreba ima 393 km, i cena karte je 25 eura u jednom pravcu.

 

PUTUJTE SA CONECTO TRAVELOM

Brzo, sigurno, najpovoljnije

Kontaktirajte nas

Saznajte prvi za naše akcije

Kontaktirajte nas

Zatražite konsultacije i rezervišite na vreme Vaše putovanje!

Branka Cvetkovića 25, 11030, Beograd (Čukarica), Srbija

dežurni telefon 0-24 0628101170 (Viber, WhatsApp)

0628101171, 0655108280

Telefon u Austriji: +436641740729

email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

English French German Italian Portuguese Russian Spanish