Laku i brzu rezervaciju možete realizovati putem Call centra:

 • Tel: +381 628101170
 • Tel: +381628101171
 • Tel: +381655108280

Ili putem emaila na: conectotravel@gmail.com

10800 RSD (€90)

 

21600 RSD (€180)

 

Gradovi su obuhvaćeni Kombi prevozom putnika do Dalmacije

Split

Prevoz putnika do Splita

Više

Zadar

Prevoz putnika do Zadra

Više

Benkovac

Prevoz putnika do Benkovca

Više

Sibenik

Destinacija Beograd – Sibenik

Više

Koji gradovi su obuhvaćeni Kombi prevozom putnika do Dalmacije?

 1. kombi prevoz do Splita
 2. kombi prevoz do Zadra
 3. kombi prevoz do Benkovca
 4. kombi prevoz do Sibenika
 5. Pozovite nas

Kako funkcioniše kombi prevoz do Dalmacije u 3 koraka?

 1. Kontaktirajte nas putem telefona na +381628101170

 2. Odaberite željeni datum putovanja i rezervišite Vaše mesto

 3. Budite spremni u dogovoreno vreme i na dogovorenom mestu.

Kombi prevoz do Dalmacije – Split, Zadar, Sibenik, Benkovac. Preuzimanje putnika u Srbiji i Hrvatskoj može biti od vrata do vrata ili na jednom mestu po dogovoru.

Vozila kojim vršimo prevoz do Dalmacije su:

Vozni park Conecto Travel - Caddy -maxi-comfortline
Kombi prevoz
Vozni park firme za kombi prevoz putnika Conecto Travel - Caddy Maxi
Beograd Zagreb

Dalmacija

Dalmacija jedan je od najstarijih regionalnih pojmova u Hrvatskoj. Prvi se put spominje osme godine prije Krista kad ju je osnovao rimski car August kao naziv za područje između Promine i Cetine koje je nastanjivalo ilirsko pleme Delmata, odnosno kao sinonim za dio Ilirika, kako su širi prostor postojbine raznih ilirskih plemena nazivali Rimljani.

Prevladava krški reljef Dinarida, a klima je većinom sredozemna (mediteranska), odnosno polusredozemna s pripadajućim klimazonalnim zajednicama raslinja.

Prevladavajuća krška podloga odražava se u bogatoj i složenoj cirkulaciji voda te razmjernom siromaštvu površinskih tokova. Od većih rijeka ističu se Cetina (105 km), Krka (75 km), Zrmanja (64 km) i Neretva (218 km, od čega 20 km u Hrvatskoj).

U Dalmaciji prevladavaju tla koja su se razvila pod prevladavajućim utjecajem litološkog sastava podloge. Najtipičniji predstavnik takve skupine tala je crvenica, nastala kao posljedica otapanja karbonatne osnove, vapnenaca i dolomita. U Ravnim kotarima i oko Kaštelanskog zaljeva rasprostranjena su smeđa tla, odnosno nerazvijena tla na flišu, a u delti Neretve prevladavaju aluvijalna tla, odnosno mlađi riječni nanosi sa slabo izraženim pedološkim svojstvima.

Na svim pučinskim otocima i cijelom dužinom uskog kopnenog priobalja, od Vira i Zadra na sjeverozapadu, proteže se eumediteransko područje zimzelenog raslinja U kopnenoj unutrašnjosti rasprostranjen je hrast medunac s bjelograbom i crnograbom. U pojasevima visina većih od 1000 m pojavljuje se bukva, koju na još višim dijelovima zamjenjuje klekovina.